Pengumuman Baru
  • 09:17 WITA https://siopa.kemenag-jembrana.id/
  • 15:01 WITA http://lkp.kemenagjembrana.com/laporan

TIM BIMAIS


MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN PELAYANAN, BIMBINGAN TEKNIS, PEMBINAAN SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

NO.

N A M A & N I P

PANGKAT/ GOL. RUANG

J A B A T A N

01

Zulfida Imam Hanafi, S.Pt

Penata Tk.I (III/d)

Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh / Penghulu

NIP.19720722 199903 1 004

02

Bambang Budi Mulyono, SH

Penata, III/c

Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah

NIP.19730730 200701 1 014

03

Hamdi Tasnim, S.Pd

Penata Muda, III/a

Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat

NIP.19830708 200604 1 009

Penyuluh Agama Islam

01

Zumrotul ‘Ulwiyah, S.Ag

Pembina Tk.I, IV/b

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mendoyo

NIP.19710301 200003 2 001

02

Siti Nur Rokayah, S.Ag

Pembina, IV/a

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pekutatan

NIP.19740721 200112 2 004

03

Ilmi, S.Ag

Penata Tk.I, III/d

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Negara

NIP.19711002 200003 1 002

04

Sutisno, S.Ag

Pembina, IV/a

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Melaya

NIP.19651231 198603 1 029

05

Drs. H. Bagenda Ali

Pembina, IV/a

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jembrana

NIP.19661021 199703 1 001

06

Hidayati, S.Pd.I

Penata, III/c

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jembrana

NIP.19730608 200312 2 002

Login

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

Masuk dengan akun Google

Tidak punya akun? Daftar

Lupa kata kunci

Daftar